میلیا در نوزادان

میلیا

میلیا یک عارضه شایع پوستی است که باعث ایجاد برجستگی‌های کوچک سفید (کیست مانند) در زیر سطح پوست می‌شود. میلیا در میان نوزادان شایع است، اما انواع مختلف آن می‌تواند هر فردی را در هر سنی، تحت تاثیر...