آشنایی با پوست: تغییرات در طول زندگی

پوست یکی از اندام‌هایی است که در طول زندگی دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌شود؛ از پوست ظریف نوزاد تازه متولد شده تا سال‌های نوجوانی که برخی مستعد آکنه هستند و تا ایجاد چین و چروک بر روی پوست صورت ‌در...